ULTRACUT FBS II 6 от поцинкована стомана

Високоефективен винт за бетон за изключително лесен монтаж.

Предимствата накратко

 • Първият винт за бетон с диаметър 6 mm и различни дълбочини на анкериране позволява висока гъвкавост и прецизно адаптиране спрямо натоварването.   
 • Европейската техническа оценка опция 1 включва използване в напукан и ненапукан бетон за удовлетворяване на най-високите изисквания за безопасност.
 • Първият винт за бетон с диаметър 6 mm с Европейска техническа оценка за устойчивост на сеизмично натоварване за сеизмична категория C1 за допълнителна безопасност.
 • ULTRACUT FBS II 6 е одобрен за многократна употреба в неносещи системи и съответно е идеален за монтаж на тръбни трасета, кабелни скари и тавани от предварително напрегнат кух бетон. 
 • Пробиваните отвори не се нуждаят от почистване по време на вертикален монтаж (тавани и подове). 
 • Различните форми на главата предлагат максимална гъвкавост и перфектна адаптация спрямо приложението.
 • Одобреното регулиране на винтовете за бетон дава възможност да бъдат развинтвани два пъти за поставяне на подложки под основата на главата или за подравняване на прикрепяната част и след това да бъдат завинтени отново.

Към онлайн продуктов каталог

Различните форми на главата предлагат максимална гъвкавост и оптимална адаптация към приложението

Винт за бетон ULTRACUT FBS II 6 SK

Специалният двоен ъгъл на геометрията под главата на ULTRACUT FBS II 6 Sk увеличава стабилността на винта за бетон при завинтването му.

Винт за бетон ULTRACUT FBS II 6 P/LP

Дизайнът на винт за бетон ULTRACUT FBS II 6 P/LP с плоска глава и голяма плоска глава позволява естетичен монтаж.

Винт за бетон ULTRACUT FBS II 6 US

Специалната геометрия на главата за употреба в монтажни профили с гнездо (SW10) на ULTRACUT FBS II 6 US позволява лесен монтаж на добавяната част.

Винт за бетон ULTRACUT FBS II 6

Шпилката на ULTRACUT FBS II 6 позволява лесно и подходящо приложение на тръбни скоби и свързващи елементи.

Винт за бетон ULTRACUT FBS II 6 M8/M10 I

Дизайнът на винт за бетон ULTRACUT FBS II 6 M8/M10 I с вътрешна резба предлага максимална гъвкавост при монтаж на резбовани шпилки или свързващи елементи.

Различни дълбочини на анкериране

Бърз монтаж поради минималната дълбочина на анкериране, напр. FBS II 6x60/5 US

 1. Минималната дълбочина на анкериране е 40 mm
  Допустимото натоварване на опън при hnom, min 40 mm е 1,2 kN
  Допустимото натоварване на опън при hnom, min 40 mm e 4,3 kN

Максимално натоварване поради максималната дълбочина на анкериране, напр. FBS II 6x60/5 US

 1. Минималната дълбочина на анкериране е 55 mm
  Допустимото натоварване на опън при hnom, max 55 mm е 2,4 kN
  Допустимото натоварване на опън при hnom, max 55 mm е 6,3 kN

Приложение

Монтажни профили
Окачени монтажни профили
Перфорирани ленти
Предварително напрегнати бетонни кухи тавани
sc93-delivery-2