За нас

За нас

Име на фирмата: fischer Austria GmbH
Улица: Wiener Straße 95
П.к./ Населено място: 2514 Трайскирхен
Телефон: +43 (0) 2252 / 53730
Интернет страница: 
www.fischer.at
E-Mail: 
office@fischer.at
Номер от фирмения регистър FN112017g / ДДС номер: ATU39615403
Собственик: fischerinternational GmbH, 72178 Валдахтал
Банкова сметка: UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT41 1200 0267 1012 7500
BIC: BKAUATWW
Съд по фирмения регистър: Окръжен съд Винер Нойщат
Орган съгласно Закона за електронната търговия: Областна администрация Баден

Седалище на фирмата: Трайскирхен, община: Баден, Долна Австрия, Австрия
Предмет на дейност: Търговия на едро
Управа: Маг. Кристиан Грайха

© Copyright 2019, fischer Austria GmbH, A-2514 Traiskirchen

Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звукът, анимациите и видеоклиповете, както и тяхното подреждане на уебсайта на Fischer Austria са защитени с авторски права и другите закони за защита. Съдържанието на този уебсайт не може да се копира, разпространява, променя или прави достъпно за трети страни с търговска цел.

Информация за гаранцията

Този уебсайт е създаден с най-голямо внимание. Въпреки това Fischer Austria не може да гарантира безгрешността и точността на съдържащата се в него информация. Fischer Austria изключва всякаква отговорност за щети, възникнали пряко или косвено от използването на този уебсайт, освен ако това не се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Fischer Austria.

Правни съобщения

Fischer Austria Ви благодари за посещението на този уебсайт и за интереса Ви към продуктите. Всички лични данни, събрани на уебсайта на Fischer Austria, се съхраняват и обработват изключително за Вашето индивидуално обслужване, предаване на информация за продукти или предоставяне на оферти за услуги. Fischer Austria гарантира, че Вашите данни ще бъдат третирани поверително, в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни.

Интернет сайтове на трети страни

Следното важи за всички линкове на нашия уебсайт: Бихме искали изрично да подчертаем, че нямаме влияние върху текста на линка, дизайна, евентуалните нарушения на приложимото право, включително правата върху търговска марка и заглавие, както и върху съдържанието на страниците, към които сте препратени.
Затова ние изрично се дистанцираме от формулировките на линковете и от всички съдържания на всички страници, към които има препратка на нашия уебсайт и не приемаме тяхното съдържание като наше собствено.

Тази декларация се отнася за всички линкове на нашия уебсайт и за цялото съдържание на сайтовете, към които водят банерите или линковете, регистрирани при нас. Трябва да сте наясно с това, когато четете и използвате линковете!

sc93-delivery-1