Решения за проектанти и структурни инженери

Експертен опит в разрешаването на проблеми също и в изключително трудни случаи

  • Ни Ви помагаме ефективно, ако вече съществуващи закрепвания не са били извършени точно и правилно.
  • Дори ако материалът на основата не отговаря на официалните одобрения, ние ще намерим безопасно и надеждно решение.
  • Нашата експертна гореща линия Ви помага с ноу-хау, когато натоварването е динамично или сеизмично.
  • Дори при натоварване при екстремни температури или корозия, проектантите могат да разчитат на дългогодишен практически опит.

Помощници за проектиране

Надеждни помощни средства за планиране като нашия софтуер за проектиране FIXPERIENCE или електронната папка за планиране помагат надеждно и безопасно на проектанти и структурни инженери в ежедневната им работа.

Към преглед на FIXPERIENCE

sc93-delivery-2