Нов EN 1992-4

Какво означава той за структурните и строителните инженери и проектанти?

Всичко в един документ

Основното предимство на новия стандарт е, че обединявапроектирането на различни крепежни системи и категории действия в един ключов документ. Следователно стандартът е приложим както за проектирането на частите за свързване (крепежни профили и болтове), така и за проектирането на елементите за последващо закрепване (металнианкери с разширяване, подрязани анкери, анкери за бетон, химически анкери и химически анкери с разширяване).


Новият стандарт EN 1992-4 - Какво означава той за структурните инженери, строителните инженери и проектантите?

Още от пролетта на 2019 г. новият стандарт EN 1992-4 е в сила в цяла Европа за проектирането на крепежни елементи за бетон. Бялата книга на fischer Ви резюмира всичко, което трябва да знаете:  

  • Кои са 5-те най-важни промени и какво означават те за Вашата работа?
  • Въведен ли е вече DIN EN 1992-4 от строителните власти?
  • Как процедирате с изчисленията, извършени преди въвеждането на новия стандарт - и къде новият стандарт показва различен резултат?
  • Защо трябва да обърнете особено внимание при проектирането на химически анкери, изложени на постоянно натоварване?
  • Кои програми използвате за създаване на проекти в съответствие със стандарта?
Изтеглете Бялата книга безплатно

Предложения за услуги на fischer

fischer Fixperience

Безопасността става изчислима с модула C-Fix на софтуера за планиране.

Необходима е проверка, доказваща, че избран продукт е подходящ за изискваното натоварване с цел предотвратяване на отказ на анкера. Това прави простия проектантски софтуер за проектанти, структурни и строителни инженери задължителен.

Повече информация

Строително-информационно моделиране

Универсалната BIM услуга на fischer.

Независимо дали става въпрос за архитектурен модел, структурен модел или модел застроителни услуги: Строително-информационното моделиране (BIM) се използва все по-често в строителния сектор. Първо се проектира дигитален строителен модел, който служи за основа за реалното строителство. Тези прецизни модели намаляват потенциалните грешки в допълнение къмнамаляване на разходите. Другите ползи включватпо-лесно сътрудничество с други компаниичрез облачни решения, както и постоянна и незабавно достъпнаналичност на данни от планирането настроителния обект.

Повече информация

sc93-delivery-1